Info

Info

Tarieven

De kosten van een consult zijn vanaf 62,50 (dit is afhankelijk van de therapeut en de behandeling).

Kruidenformules die u voorgeschreven krijgt moet u zelf afrekenen met de Natuurapotheek.

De kosten van een kruidenformule beginnen vanaf 30,- maar zijn sterk afhankelijk van de grondstofprijzen.

Bij een gemiste afspraak of als u niet 24 uur van tevoren afgebeld heeft wordt helaas een consult in rekening gebracht vanwege de gereserveerde tijd.

Vergoeding

Een groeiend aantal zorgverzekeraars vergoedt acupunctuur. De polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering bepaalt of het consult geheel of gedeeltelijk krijgt vergoed. Voor een overzicht van de vergoedingen kunt u bellen met uw ziektekostenverzekeraar.

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat wij, de therapeuten verbonden aan het Centrum voor ACT, als uw behandelende therapeut een dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de AVG Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die wij, na uw expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut hebben wij als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Wij hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming

Als wij vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zullen wij u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij of onze administrateur een factuur kan opstellen.

Ook wordt een klein deel van de gegevens uit uw dossier gebruikt voor het doorsturen van een recept voor een kruidenformule naar de Natuurapotheek te Pijnacker. Deze gegevens worden door de Natuurapotheek gebruikt om uw kruidenformule te versturen en voor de financiële administratie van de Natuurapotheek.

De gegevens in het clienten dossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Privacy op de Zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
  • Datum van de behandeling
  • Korte omschrijving van de behandeling, bijvoorbeeld Reguliere Zitting Acupunctuur.
  • Kosten van het consult.

Wij controleren regelmatig of aan dit privacybeleid wordt voldaan. Als u vragen heeft over het privacybeleid kunt u altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 070-3233663.

Maak een afspraak